Aangesloten bij ASD in 2022

Dagelijks bestuur

Voornaam Organisatie Lid DB Lid AB
Janke Onafhankelijk voorzitter Ja Ja
René Penningmeester Ja Ja
Lia Ambtelijk secretaris Ja Ja

Organisaties

Voornaam Organisatie Lid DB Lid AB
Hans FNV
Shanna De Meerpaal Welzijn
Judy St. Onder Dak Ja
Janny DPD (plv. PM) Ja
Wim Stichting Meersamen
Arie De Herberg/KBO/PCOB
Mija Crisisopvang
Thea Klankbordgroep GGz
Joop De Voedselbank

Sociaal Domein

Voornaam Organisatie Lid DB Lid AB
Michèla Sociaal Domein/WMO
Lisa Sociaal Domein/Jeugd
Mariëlle Sociaal Domein/GGz
Marieke Sociaal Domein/GGz

Jeugd

Voornaam Organisatie Lid DB Lid AB
Ledenraden Almere en Ichthus

Klik op onderstaande button
om de lijst van aangesloten bij ASD
te printen.