Aangesloten bij ASD in 2023

Dagelijks bestuur

Voornaam Organisatie Lid DB Lid AB
Truus Onafhankelijk voorzitter Ja Ja
Thea Penningmeester Ja Ja
Lia Ambtelijk secretaris Ja Ja
Janke Onafhankelijk vicevoorzitter Nee Nee

Deelnemers

Voornaam Affiniteit met beleidsonderwerp Lid DB Lid AB
Janke Jeugdzorg, GGz
Hans Jeugdzorg, Cultuur, Inburgering, Welzijn, Publieke Gezondheid
Sanne Welzijn
Aysegül
Janny WMO Mantelzorg, WMO overige ondersteuning, Participatiewet, Armoede/Minimabeleid Ja
Truus WMO Mantelzorg, Armoede/Minimabeleid Ja Ja
Jaap WMO Mantelzorg, WMO hulpmiddelen, WMO overige ondersteuning, Jeugdzorg, Participatiewet, Armoede/Minimabeleid, Inburgering, GGz, Welzijn, Publieke gezondheid
Arie Jeugdzorg, Participatiewet, Armoede/Minimabeleid, Welzijn
Mija WMO overige ondersteuning,  Participatiewet, Armoede/Minimabeleid, Inburgering, GGz
Thea WMO hulpmiddelen, WMO overige ondersteuning Ja Ja
Piet Jeugdzorg, Participatiewet, Armoede/Minimabeleid, Onderwijs, GGz, Welzijn
Lisa WMO overige ondersteuning, Jeugdzorg
Mariëlle WMO Mantelzorg, WMO hulpmiddelen, WMO overige ondersteuning, Participatiewet,  GGz

Klik op onderstaande button
om de lijst van aangesloten bij ASD
te printen.