Adviezen 2020

Gevraagd advies beleidsnota nieuwe Wet inburgering

10 november 2020


Reactie gevraagd advies beleidsnota nieuwe Wet inburgering

11 mei 2021

Ongevraagd advies dak- en thuislozen

15 oktober 2020


Reactie ongevraagd advies dak- en thuislozen

02 december 2020

Gezamenlijk gevraagd advies aanbesteding hulpmiddelen

28 augustus 2020


Reactie gezamenlijk gevraagd advies aanbesteding hulpmiddelen

02 november 2020

Nadere beleidsregels Jeugd

27 juni 2020

> Bijlage advies nadere beleidsregels Jeugd


Reactie advies nadere beleidsregels Jeugd

september 2020

Vastgestelde nadere beleidsregels Jeugd

september 2020

Nadere beleidsregels Wmo

26 juni 2020

> Bijlage advies nadere beleidsregels Wmo


Reactie advies nadere beleidsregels Wmo

september 2020

Vastgestelde nadere beleidsregels Wmo

september 2020

Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2019-2022

25 juni 2020


Reactie gevraagd advies uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2019-2022

11 mei 2021Hulpmiddelen

15 april 2020


Reactie hulpmiddelen

28 april 2020

Omgekeerde verordening

18 februari 2020

> Bijlage 1 Omgekeerde verordening versie 1.3


Reactie omgekeerde verordening sociaal domein

maart 2020

Naar aanleiding van advies ervaringsdeskundigheid 2019

14 februari 2020


Reactie Ervaringsdeskundigheid

09 juni 2020

advies parkeermogelijkheden bij De Regenboog

11 februari 2020


Aanvullend voorstel per mail parkeermogelijkheden bij De Regenboog

12 mei 2020


Bijlage plattegrond parkeermogelijkheden bij De Regenboog

12 mei 2020

Tussentijdse evaluatie mantelzorgcompliment

30 januari 2020


Reactie Tussentijdse evaluatie mantelzorgcompliment

25 augustus 2020