Verordening

De gemeente Dronten heeft een verordening sociaal domein opgesteld. In Hoofdstuk 7 van deze verordening staat beschreven hoe de invloed van de inwoners op het beleid van de gemeente Dronten is geregeld. Dit wordt ook wel inwonersparticipatie genoemd. De ASD is in Dronten als adviesraad aangesteld. In de verordening staat waaraan de ASD moet voldoen.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, de bijstand of andere zaken binnen het sociaal domein?
Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit ervaring of expertise?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!