Adviezen 2024

Gevraagd advies beleidsregels bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en vrijlating giften en schadevergoedingen 2024

18 april 2024

Gevraagd advies verordening sociaal domein gemeente Dronten 2024

23 februari 2024


Reactie gevraagd advies verordening sociaal domein gemeente Dronten 2024

28 februari 2024

Gevraagd advies actieplan armoedebestrijding 2024 “Samen verder tegen armoede”

17 december 2023


Reactie gevraagd advies actieplan armoedebestrijding 2024 “Samen verder tegen armoede”

15 januari 2024