Adviezen 2023

Gevraagd advies actieplan armoedebestrijding 2024 “Samen verder tegen armoede”

17 december 2023


Reactie gevraagd advies actieplan armoedebestrijding 2024 “Samen verder tegen armoede”

15 januari 2024

Gevraagd advies aanbesteding inkoop preventieve ondersteuning jeugd 2024-2028

6 oktober 2023


Reactie gevraagd advies aanbesteding inkoop preventieve ondersteuning jeugd 2024-2028

7 november 2023

Gevraagd advies plan van aanpak gezond en actief leven akkoord GALA 2023-2026

24 augustus 2023


Reactie gevraagd advies plan van aanpak gezond en actief leven akkoord GALA 2023-2026

12 september 2023

Gevraagd advies Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023-2026

14 maart 2023


Reactie gevraagd advies Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023 2026

7 december 2023