Deelnemers

Binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Dronten vertegenwoordigd die allemaal op diverse manieren en in diverse gradaties affiniteit hebben met beleidsonderwerpen die de gemeente Dronten hanteert.
De beleidsonderwerpen zijn WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) Mantelzorg, WMO hulpmiddelen, WMO overige ondersteuning, Jeugdzorg, Participatiewet, Armoede/Minimabeleid, Cultuur, Sport, Onderwijs, Inburgering, GGz (geestelijke gezondheidszorg), Welzijn en publieke gezondheid.
De ASD bestaat uit maximaal 24 personen en wordt ondersteund door een onafhankelijk bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en ambtelijk secretaris. Bij de samenstelling van de adviesraad wordt gestreefd naar een brede dekking over de beleidsonderwerpen. De leden van de ASD hebben zitting in de Adviesraad zonder last en ruggespraak. Zij bekleden geen politieke of ambtelijke functie in de gemeente Dronten, zijn maatschappelijk betrokken en staan in verbinding met de inwoners van alle kernen in de gemeente Dronten.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, de bijstand of andere zaken binnen het sociaal domein?
Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit ervaring of expertise?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!