Deelnemerslijst

In de ASD zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Georganiseerde ouderenbonden
 • Stichting MeerSamen
 • Stichting Onder Dak
 • Stichting de Herberg
 • Burgers in de Knel
 • ZamenEén
 • Diaconaal Platform Dronten
 • Vakbonden FNV
 • Voedselbank
 • De Meerpaal Welzijn
 • Crisisopvang Dronten
 • Klankbordgroep GGz
 • Vertegenwoordigers vanuit de informele zorg, jeugdhulp, mantelzorg, GGz en het vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben cliënten van de GGz en mensen die gebruik maken van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo voorzieningen zitting in de ASD.
De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Heeft u een uitkering of een minimuminkomen?
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening?
Heeft uw gezin (of heb jij) te maken met Jeugdhulp?
Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger?
Vertegenwoordigt u iemand met een verstandelijke beperking?
Werkt u bij of via IMpact?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!