Vergaderschema ASD 2021

Locatie vergaderingen: zalencentrum “Open Hof”
Tenzij anders aangegeven.

Algemeen bestuur

Datum Tijd
Woensdag 13 januari 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 3 februari 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 3 maart 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 7 april 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 12 mei 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 9 juni 9.00 – 11.00 uur
Juli Vakantiestop
Augustus Vakantiestop
Woensdag 8 september 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 13 oktober 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 10 november 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 8 december 9.00 – 11.00 uur

Ledenvergadering

Datum Tijd Onderwerp
Woensdag 27 januari 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 17 februari 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Jaarverslag / Jaarrekening
Woensdag 17 maart 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 21 april 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 26 mei 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 23 juni 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Juli Vakantiestop
Augustus Vakantiestop
Woensdag 22 september 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 27 oktober 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Begroting 2022
Woensdag 24 november 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Vergaderschema 2022
Woensdag 22 december 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Vergaderschema 2022

Speciale bijeenkomsten

Datum Tijd / Aanvang Onderwerp
Voorlopig vervallen Themabijeenkomst
Woensdag 22 maart 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Maandag 28 juni 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Voorlopig vervallen Raadsledenoverleg
Maandag 27 september 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Voorlopig vervallen Themabijeenkomst
Maandag 29 november 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
December Kerstbijeenkomst
De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Klik op onderstaande button
om het vergaderschema te downloaden.