Vergaderschema ASD 2019

Locatie vergaderingen: zalencentrum “Open Hof”
Tenzij anders aangegeven.

Algemeen bestuur

Datum Tijd
Woensdag 9 januari 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 13 februari 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 6 maart 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 3 april 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 8 mei 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 5 juni 9.00 – 11.00 uur
Juli Vakantiestop
Augustus Vakantiestop
Woensdag 4 september 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 2 oktober 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 6 november 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 4 december 9.00 – 11.00 uur

Ledenvergadering

Datum Tijd Onderwerp
Woensdag 23 januari 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 27 februari 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Jaarverslag / Jaarrekening
Woensdag 20 maart 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 17 april 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 22 mei 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 19 juni 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Juli Vakantiestop
Augustus Vakantiestop
Woensdag 18 september 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 9 oktober 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Begroting 2020
Woensdag 20 november 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Vergaderschema 2020
Woensdag 18 december 9.30 – 12.00 uur LV + Wethouder
Vergaderschema 2020

Speciale bijeenkomsten

Datum Tijd / Aanvang Onderwerp
Maandag 18 maart 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Woensdag 27 maart 18.30 – 22.00 uur Infotainment DeMeerpaal
Maandag 24 juni 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Woensdag 18 september 19.30 – 22.00 uur Raadsledenoverleg
Maandag 23 september 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Woensdag 30 oktober 19.30 – 22.00 uur Themabijeenkomst
Maandag 25 november 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
December 18.00 uur Kerstbijeenkomst
De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Klik op onderstaande button
om het vergaderschema te downloaden.