Vergaderschema ASD 2022

Locatie vergaderingen: zalencentrum “Open Hof”
Tenzij anders aangegeven.

Algemeen bestuur

Datum Tijd
Woensdag 12 januari 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 2 februari 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 2 maart 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 6 april 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 11 mei 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 8 juni 9.00 – 11.00 uur
Juli Vakantiestop
Augustus Vakantiestop
Woensdag 31 augustus 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 5 oktober 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 2 november 9.00 – 11.00 uur
Woensdag 7 december 9.00 – 11.00 uur

Ledenvergadering

Datum Tijd Onderwerp
Woensdag 19 januari 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 16 februari 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Jaarverslag / Jaarrekening
Woensdag 16 maart 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 20 april 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 18 mei 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 22 juni 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Juli Vakantiestop
Augustus Vakantiestop
Woensdag 14 september 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Woensdag 26 oktober 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Begroting 2023
Woensdag 16 november 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Vergaderschema 2023
Woensdag 21 december 19.30- 22.00 uur LV + Wethouder
Vergaderschema 2023

Speciale bijeenkomsten

Datum Tijd / Aanvang Onderwerp
Voorlopig vervallen Themabijeenkomst
Woensdag 21 maart 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Maandag 4 juli 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Woensdag 29 juni 17.30-21.30 uur Teambuilding
Maandag 19 september 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
Woensdag 28 september 19.30-22.00 uur Raadsledenoverleg – Thema Voedselbank
Maandag 12 december 13.00 – 14.00 uur Periodiek overleg Wethouder(s) DB
In het gemeentehuis
De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Klik op onderstaande button
om het vergaderschema te downloaden.