Adviezen 2021

Gevraagd advies nieuwe verordening sociaal domein

18 november 2021


Reactie gevraagd advies nieuwe verordening sociaal domein

11 januari 2022

Ongevraagd advies Kadernota 2022

13 augustus 2021


Reactie ongevraagd advies Kadernota 2022

6 oktober 2021

Gevraagd advies regiovisie jeugdhulp ‘Samen en Dichtbij’ 2021-2024

28 juli 2021

> Bijlage 1 Gevraagd advies regiovisie jeugdhulp


Reactie gevraagd advies regiovisie jeugdhulp ‘Samen en Dichtbij’ 2021-2024

18 oktober 2021

Ongevraagd advies wijzigen buslijnen gemeente Dronten

29 mei 2021


Reactie ongevraagd advies wijzigen buslijnen gemeente Dronten

11 juni 2021


Aanvullende reactie wijzigen buslijnen gemeente Dronten

3 augustus 2021

Gevraagd advies regioplan laaggeletterdheid

12 mei 2021


Reactie gevraagd advies regioplan laaggeletterdheid

06 juli 2021