Adviezen 2021

Gevraagd advies nieuwe verordening sociaal domein

18 november 2021

Ongevraagd advies Kadernota 2022

13 augustus 2021


Reactie ongevraagd advies Kadernota 2022

6 oktober 2021

Gevraagd advies regiovisie jeugdhulp ‘Samen en Dichtbij’ 2021-2024

28 juli 2021

> Bijlage 1 Gevraagd advies regiovisie jeugdhulp


Reactie gevraagd advies regiovisie jeugdhulp ‘Samen en Dichtbij’ 2021-2024

18 oktober 2021

Ongevraagd advies wijzigen buslijnen gemeente Dronten

29 mei 2021


Reactie ongevraagd advies wijzigen buslijnen gemeente Dronten

11 juni 2021


Aanvullende reactie wijzigen buslijnen gemeente Dronten

3 augustus 2021

Gevraagd advies regioplan laaggeletterdheid

12 mei 2021


Reactie gevraagd advies regioplan laaggeletterdheid

06 juli 2021