Deelnemen

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

 • Woont u in de gemeente Dronten?
 • Heeft u een uitkering of een minimuminkomen?
 • Maakt u gebruik van een Wmo voorziening?
 • Heeft uw gezin (of heb jij) te maken met Jeugdhulp?
 • Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger?
 • Vertegenwoordigt u iemand met een verstandelijke beperking of psychische lastigheid?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!

We vragen van u:

 • Betrokkenheid bij onderwerpen binnen het sociaal domein
 • Behartigen van de belangen van mensen die gebruik maken van sociale voorzieningen in de gemeente Dronten
 • Actieve deelname aan de ledenvergaderingen en werkgroep(en).
 • Een praktisch instelling in denken, doen en communiceren en in staat zijn om overstijgend te denken.
 • In staat zijn om adviezen voor te bereiden en te formuleren op basis van diverse argumenten, afwegingen en belangen
 • Actief zijn in netwerken binnen het sociaal domein

Bent u geïnteresseerd en wilt u als vrijwilliger aan de slag binnen een enthousiast team?
Wij kijken uit naar uw reactie!

Neem contact op met ambtelijk secretaris Lia Flipse.
E-mail: secretaris@asd-dronten.nl

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u een uitkering of een minimuminkomen?
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening?
Heeft uw gezin (of heb jij) te maken met Jeugdhulp?
Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger?
Vertegenwoordigt u iemand met een verstandelijke beperking of psychische lastigheid?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!