Nieuws van ASD

September 2023
ASD Dronten is geschokt door het overlijden van Judy Koopman. Judy was met haar onverzettelijke inzet, humor en enthousiasme een zeer gewaardeerd lid van de ASD. Judy heeft ons steeds laten zien hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Jarenlang was ze lid van de ASD en altijd stelde zijn de mens centraal. Met argumenten en voorbeelden heeft ze er voor gezorgd dat de toegankelijkheid in onze gemeente bewaakt werd en waar nodig werd aangepast. Terecht is zij benoemd tot ere-burger van onze gemeente. Wij wensen haar familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte.

Februari 2023
Het jaarverslag over 2022 is nu te vinden op onze website onder Informatie.

September 2022
Truus Sweringa is de nieuwe voorzitter van ASD Dronten.

September 2022
ASD Dronten organiseert een interactieve avond voor gebruikers en vrijwilligers van Voedselbank Dronten en leden van de gemeenteraad van Dronten.

Januari 2021
Interview in de Flevopost

Maart 2020
Interview in het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken naar aanleiding van 5 jaar decentralisatie

Maart 2019
Uitnodiging infotainment 27 maart

Januari 2019
ASD artikel Flevopost

December 2018
De adviesraad van Dronten krijgt een nieuwe naam

Nieuws van ASD

Februari 2023
Het jaarverslag over 2022 is nu te vinden op onze website onder Informatie.

September 2022
Truus Sweringa is de nieuwe voorzitter van ASD Dronten.

September 2022
ASD Dronten organiseert een interactieve avond voor gebruikers en vrijwilligers van Voedselbank Dronten en leden van de gemeenteraad van Dronten.

Januari 2021
Interview in de Flevopost

Maart 2020
Interview in het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken naar aanleiding van 5 jaar decentralisatie

Maart 2019
Uitnodiging infotainment 27 maart

Januari 2019
ASD artikel Flevopost

December 2018
De adviesraad van Dronten krijgt een nieuwe naam

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Heeft u een uitkering of een minimuminkomen?
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening?
Heeft uw gezin (of heb jij) te maken met Jeugdhulp?
Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger?
Vertegenwoordigt u iemand met een verstandelijke beperking?
Werkt u bij of via IMpact?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!